“My huisie leer my” teksverse!

Hier is die “MY HUISIE LEER MY” teksverse!

Die Kombuis – Joh 6:35
Die Badkamer – 1 Joh 1:7
Die Slaapkamer – Matt 11:28
Die Deur – Joh 10:9
Die Dak – Ps 91:4
Die Muur – Sag 2:5

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.