Winkel

Welkom by ons internet winkel! Kyk assseblief eers op die Produkte  bladsy om die internet aflaai produkte en info te sien. Pryse sluit posgeld in. (Slegs vir adresse in Suid Afrika)

Internet betaling – EFT – Deposito

Stuur ‘n epos na lente@lente.co.za of faks na 086 232 7182 met u bestelling, bewys van inbetaling en adres. Rekeningbesonderhede: Tehila Gospelmusiek, Tjek rekening, no. 4050212409, tak kode: 632005, Bank: ABSA

Internasionale kopers

Stuur ‘n epos met u bestelling, dan werk ons die posgeld uit.

Oom Karoolus en Lente se Fliekie Liedjies
R120
Oom Karoolus en Lente en die Woordmannetjie
Woordliedjies en Stories
R120

Oom Karoolus en Lente se
Jesus-kinderliedjie DVD
R120Comments are closed.